TAASK Masterclass
TAASK Masterclass
TAASK Masterclass
TAASK Masterclass
TAASK Masterclass

Välkommen till 

TAASK Masterclass 

VIKTIG INFORMATION AGÅENDE COVID-19! 

För närvarande arbetar vi för fullt med att få klartecken om TAASK Masterclass kan hållas under hösten 2020. Vi kommer så fort vi kan ta kontakt med alla anmälda, samt de som var anmälda till vårens inställda kurser. 

Om oss

TAASK Masterclass står för Träning i Anestesiologiska Akuta situationer och Kriser. 

TAASK Masterclass (tidigare BASkurs) är en kurs på tre dagar där tolv anestesiologer (ST-läkare eller specialistläkare, gärna ST-läkare tillsammans med sin handledare) samt fyra till sex narkossjuksköterskor tränar på kommunikation och ledarskap i akuta situationer som dyker upp inom vår specialitet.

Kommande kurser 

TAASK Masterclass 33 Huddinge, 13-15 oktober 2020

  • Läkare: fulltecknad 
  • Narkos-sjukskötera: fem platser lvar 


TAASK Masterclass 35 Karlstad, 24-26 november 2020

Welcome to

TAASK Masterclass 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT COVID-19!

We are currently working intensely to get clearence if the TAASK Masterclass can be hold during the autumn of 2020. We will as soon as possible get in touch with everyone enrolled as well as those enrolled at this springs cancelled courses. 

About

TAASK Masterclass stands for Team training in Advanced Anesthetic Situations and Crises. 


Anaesthetic Emergencies is a three day course where twelve
anaesthetists (both trainees and specialists) and four to six nurse
anaesthetists prepare for communication and leadership in serious and urgent conditions that we are expected to be able to manage in our field. 

Upcoming courses 

TAASK Masterclass 33 Huddinge, 13-15 october 2020

  • Doctor: Overbooked
  • Nurse anaesthetists: five spots left


TAASK Masterclass 35 Karlstad, 24-26 november 2020