TAASK Masterclass
Bil 5
Bil 3
IMG_2101_auto_x1

TAASK Masterclass - Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser


TAASK Masterclass är en avancerad tredagarskurs för ST- och specialistläkare i anestesiologi samt narkossjuksköterskor. Ledarskap, kommunikation och tekniska färdigheter tränas på individfokuserad nivå genom aktivt deltagande i simulerade krissituationer bevakade av observatörer. Kursen grundades 2013 av Svensk Förening för Anestesiologi och Intensivvård (SFAI) i syfte att förbättra patientsäkerhet på en nationell nivå. Sedan dess har kursen hållits över 30 gånger och utbildat över 540 deltagare.  TAASK Masterclass har sedan starten konsekvents varit en av de mest populära kurserna i Sverige och har blivit en essentiell del av anestesiologisk träning.

Kommande kurser 

Fantastisk kurs! Att få öva på de mest kritiska situationerna i en verklighetstrogen men trygg miljö ger mig en trygghet inför framtiden. Alla anestesiologer borde gå denna kurs minst en gång!

Anna Larnmark

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Falu Lasarett

TAASK Masterclass är utan tvekan den mest givande kurs jag gått hittills under min ST. En perfekt mix av simulering med utmanande anestesiologiska fall och efterföljande reflektion kring kommunikation och arbetssätt. Rekommenderas starkt!
Sarah Galien

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Akademiska Sjukhuset Uppsala

Kursen är ett måste för alla ST-läkare inom anestesi och definitivt värd att upprepa som specialist , man lär sig mycket om sina egna reaktioner under stress och blir påmind om kunskapsluckorna!

Arash Izadkhasti

Specialistläkare Anestesi och intensivvård

Södersjukhuset Stockholm

TAASK Masterclass 36 Huddinge, 9-11 februari 2021 Fullbokad

 

TAASK Masterclass 37 Göteborg, 30 mars - 1 april 2021 Fullbokad

 

TAASK Masterclass 38 Karlstad, 17-19 maj 2021 Fullbokad


TAASK Masterclass organiseras av SFAI

TAASK Masterclass luftvägs workshop anordnas i samarbete med:

TAASK Masterclass 2020 ©