TAASK Masterclass

Om TAASK

Kommande kurser 

TAASK Masterclass är en avancerad tredagarskurs för anestesiologer och narkossjuksköterskor. Ledarskap, kommunikation och tekniska färdigheter tränas genom aktiv delaktighet i simulerade krissituationer bevakade av observatörer. 


TAASK Masterclass 36 Huddinge, 9-11 februari 2021

  • Fullbokad  

TAASK Masterclass 37 Göteborg, 30 mars - 1 april 2021

  • Fullbokad  

TAASK Masterclass 38 Karlstad, 17-19 maj 2021 

  • FullbokadTAASK Masterclass står för Träning i Anestesiologiska Akuta situationer och Kriser. 

Bil 5
Bil 3
Bil 4

TAASK Masterclass organiseras av SFAI

TAASK Masterclass samarbetar med 

TAASK Masterclass 2020